Philip Kaufman

 

(Sätt en biografi kommentar, kommer det att vara här. Kön: Man)

Manusförfattare:

  • Indiana Jones and the Last Crusade
    1989, Släppt Sverige: ospecificerad
  • Raiders of the Lost Ark
    1981, Släppt Sverige: ospecificerad

Kollegor skytte:

Paramount Pictures Harrison Ford Karen Allen Steven Spielberg George Lucas Lucasfilm Lawrence Kasdan John Rhys-Davies Paul Freeman Ronald Lacey Denholm Elliott Menno Meyjes Harrison Ford Steven Spielberg George Lucas Lucasfilm Denholm Elliott Alison Doody Sean Connery Jeffrey Boam

Sheet: Philip Kaufman Filmer på Kiao: 2

Ingen kommentar på Philip Kaufman


filmer.kiao.net Alla filmer på video