MTV

MTV (ursprungligen Music Television) är en TV-kanal ägd av Viacom som började sända i USA den 1 augusti 1981. Till en början visades enbart musikvideor, men under det senaste årtiondet har profilen skiftat till att bli mer av en renodlad underhållningskanal för unga och musikvideorna har successivt fått allt mindre utrymme. MTV finns idag i lokala versioner över hela jordklotet. På den svenska marknaden verkar idag den lokala kanalen MTV Sverige, med huvudkontor i Stockholm, samt HD-kanalen MTV Nickelodeon High Definition (MTVN HD) och nischkanalen MTV Rocks. Den 5 september 2008 lanserade bolaget MTVN HD, som är en dygnet runt-sändande 1080i HD musik- och underhållningskanal i nästan hela Europa. I Sverige distribueras kanalen av Viasat, Boxer och Canal Digital.

(Enligt Wikipedia. Kön: Man)

Producent:


    Kollegor skytte:

    Medusa Film Francesco Mandelli Francesco Mandelli Valeria Bilello Fabrizio Biggio Fabrizio Biggio Madalina Ghenea Giordano De Plano Enrico Lando Martino Ferro Toadue Film

    Sheet: MTV Filmer på Kiao: 1

    filmer.kiao.net Alla filmer på video