Khan Chan

 

(Sätt en biografi kommentar, kommer det att vara här.)

Manusförfattare:

  • Confucius
    2010, Släppt Sverige: ospecificerad
  • Chi bi
    2008, Släppt Sverige: ospecificerad

Kollegor skytte:

John Woo John Woo Takeshi Kaneshiro China Film Group Tony Leung Shido Nakamura Wei Zhao Cheng Kuo Heyu Sheng Beijing Film Studio Lion Rock Productions China Film Group Chow Yun-Fat Xun Zhou Yi Lu Mei Hu Beijing Dadi Century Limited Dadi Film Group Hu Mei Hu Mei Yanjiang He Qitao Jiang

Sheet: Khan Chan Filmer på Kiao: 2

filmer.kiao.net Alla filmer på video